Language
Amstel Global
  • Beşiktaş - İstanbul, Turkey

  • Nisbetiye Mh. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merk. No: 4/7

  • 09:00 - 17:30

  • Pazartesi - Cuma

Likit Kargo TaşımacılığıLikit kimyevi madde taşımacılığında AMSTEL, dünya üzerinde sadece likit kargo üzerine uzmanlaşmış acentaları vasıtasıyla dünyanın tüm limanlarından boş tank ekipmanlarını rezerve edip, alıcı ve satıcı arasındaki ticarette hem taşıyıcı hem de operatör rolü üstlenmektedir.Tamamı sertifikalı ve dünyanın en uzman kuruluşlarına ait olan likit kimyevi madde tankeri, Dünya’nın hemen her bölgesine yayılmış olan “,ISO Container Ağı”, çok amaçlı konteyner taşıyıcı şasi ve uygun çekicilerden oluşan filosu ile likit kimyevi madde taşımacılığı alanında üstün hizmet kalitesini sunmakta ve dünya çapında çözüm yaratmaktadır.

AMSTEL, uluslararası ve yurt içi dökme olarak tehlikeli ve tehlikesiz her tür likit kimyasal madde taşımacılığı faaliyeti göstermektedir.

ISO TANK NEDİR?

Konteyner endüstrisinde “tank” terimi genellikle paslanmaz çelikten, basınçlı yatay konumda silindirik bir kap ile çelik bir çerçeveden ibaret 20 foot-long (ft) tank konteynere atfen kullanılır.

Tank konteynerler dökme sıvıları, gazları, bazı toz haldeki maddeleri ve granülleri taşımak için kullanılan çoklu taşımacılığa uygun konteynerlerdir. Çeşitli sınıflardaki tehlikeli ve tehlikesiz yükleri taşımak için uluslararası düzenlemelere göre inşa edilirler. Tank konteynerlerin büyük çoğunluğu basınçlı kaplar şeklinde paslanmaz çelikten bir ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ünitesi olarak dizayn edilir (tankların boyutları, kaldırma noktaları gibi özellikleri aynı ve ISO standartlarında belirtildiği şekildedir). 

ISO tank konteynerlerin kübik kapasiteleri 10.000 litreden 26.000 litreye kadar çıkabilmektedir (www.atcoasia.com, 22.09.2014). 49 ISO tank konteynerler yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve zehirli sıvılar gibi zararlı olanlardan, bitkisel yağ ve şarap gibi zararsız olanlara kadar tüm sıvı haldeki dökme yükleri taşımak için geliştirilmiştir. Tank konteynerler sıvıların bir taşıma sisteminden diğerine aktarılmasında meydana gelebilecek riski ortadan kaldırarak emniyetli, güvenli, uygun maliyetli bir taşıma seçeneği sunan ekipmanlardır. Tank konteynerler, ortada boşaltma valfleri ve çeşitli araçlarla donanmış silindirik bir tank ve onu destekleyen bir çerçeveden oluşur. Çerçevenin fonksiyonu tankı destekleyip koruyarak istif ve elleçleme işlemlerini kolaylaştırmaktır (www.intermodaltank.com, 22.09.2014). Tank konteynerler, taşıma sırasında içerideki sıvının ileri geri ani çalkalanmasını engellemek için %80’den az ve termal genleşmeye yeterli yer kalabilmesi için kural olarak %95’den fazla olmamak kaydıyla yüklenmelidirler.

FLEXI TANK NEDİR? 

Mal cinslerine göre kullanılan ekipmanlar, değişkenlik göstermektedir. Yüklenen ürün ve taşıma koşulları, ambalaj ve taşıma ünitelerinin belirlenmesinde temel rol oynamaktadır. Genellikle akışkan ve sıvı yükler, cinslerine uygun bir ambalaj ile katı hale getirilmekte ve genellikle de kuru konteyner(dry container) tipleri tercih edilmektedir. Küresel ticaretin büyümesiyle birlikte de, tehlikeli olmayan dökme sıvı yüklerin katı madde mukavemetine sahip ambalaj ve taşıma üniteleriyle taşınmasında teknolojiden yararlanılmıştır.

Bu ekipmanın amacı; dökme bir sıvı yük taşımasını, normal bir kuru konteynerin operasyonel kolaylığına kavuşturmaktır. Bu sayede, güvenli ve düşük maliyetli olarak taşıma gerçekleştirilir.

Flexitanklar; koku, sıvı ve dış etmenlere karşı geçirgenlik konusunda dayanıklı olması sebebiyle ve yüksek verimlilikleriyle, bitkisel yağ, meyve konsantresi, içecekler ve tehlikesiz dökme sıvı yüklerin taşınmasında tercih edilmektedir.

Flexitank; IBC ekipmanlara göre %15, varillere göre %44 ve şişelere göre %50 daha çok kapasiteye sahiptir. 26 bin litreye kadar taşıma kapasitesine sahip tanklar üretilmektedir.

Doldurulma hızları, yük kapasiteleri, taşıma ünitesi içindeki sabitleme masrafının çok düşük olması ve temizleme maliyeti olmaksızın tek kullanımlık olmaları, bu ekipmanın kullanım maliyetini düşürmektedir. Ayrıca, kullanılan ekipman geri dönüşüme uygundur.

Flexitanklar, Intermodal Taşımacılık ve Multimodal Taşımacılık için imkan sağlaması bakımından, karma taşıma türlerinin kullanılmasına elverişlidir. Ayrıca, çevre kirliliğine sebebiyet verebilecek ürünlerin daha korunaklı taşınabilmesi, kapasite olarak sunduğu yüksek verimlilik ve maliyet avantajı sayesinde, yeşil bir lojistik çözümü olarak nitelendirilebilir.